A-  A  A+ 

INTRODUCTIE

Conijn Consultancy is een adviesbureau op het gebied van zorgorganisatie, klantonderzoek (= cliëntonderzoek/customer research, incl. patiënten), personeelsbeoordelingssystemen en communicatie. De adviesfuncties t.a.v. van het eerste en laatste worden hieronder toegelicht.

Zorgorganisatie

De adviesfunctie Zorgorganisatie biedt antwoorden op de vraag: hoe zou de gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd moeten worden zodat ze kosteneffectief en tegelijkertijd patiënt- en zorgaanbiedersvriendelijk is? Partijen waar deze functie primair op gericht is zijn uitvoerende organen en instanties, zorgbestuurders(organisaties), zorgaanbieders(organisaties) en patiëntenorganisaties.

Communicatie

Deze adviesfunctie betreft primair internetcommunicatie, in casu de kwaliteit van websites en de vraag of nuttig en kosteneffectief is om apps te laten ontwikkelen. Plus de vraag welke soort app(s) dan. Een bijkomende functie betreft de inzet en kwaliteit van schriftelijke uitgaven, met name brochures en (reclame)folders.

Mijn achtergrond en expertise

De volgende opleidingen, (zelf)studies en praktijkervaringen liggen ten grondslag aan mijn (Frank Conijn, 1962) expertises en wellicht opmerkelijke combinatie van adviesfuncties:

  • Fysiotherapie, inclusief klinische ervaring.
  • Zorgeconomie, vaak gezondheidseconomie genoemd; auteur van een achttal artikelen over zorgeconomische onderwerpen in het Financieele Dagblad; auteur van Gezonde Zorg .
  • Klinimetrie, zijnde de wetenschap van de assessments in de medische en psychologische wereld. Waarbij 'assessments' staat voor alles wat met meten en beoordelen te maken heeft. De klinimetrie geldt daarbij als de verreweg meest gevorderde van alle assessmentwetenschappen. Inclusief die betreffende klantonderzoek en personeelsbeoordelingsssystemen, welke ook vallen onder de assessmentsystemen.
  • Praktijkervaring met diverse klantonderzoek- en personeelsbeoordelingssystemen.
  • Webdesign- en basale databasetechniek.
  • Uitgever-eindredacteur van een paramedisch-wetenschappelijk internettijdschrift.
  • Auteur van tutorials over webtechniek voor webdesigners; ruime ervaring in het beoordelen van websites.

Verhoudingsgewijs zeer lage kosten

Bij andere adviesbureaus betaalt u meestal ook voor de overheadkosten die ze maken, die hoog kunnen zijn. Bij Conijn Consultancy zijn die uiterst laag, waardoor u kunt rekenen op maatwerk tegen een sterk concurrerende prijs. Waarbij offertes uiteraard geheel gratis en vrijblijvend zijn. Mijn volledige contactinformatie vindt u op Bedrijfsinfo.


Deze website gebruikt alleen cookies ter verhoging van het gebruiksgemak; tracking- en soortgelijke cookies worden niet gebruikt.
Pagina laatst bijgewerkt: 21 april 2015.