A-  A  A+ 

PERSONEELSBEOORDELINGSSYSTEMEN

Het is een open deur dat een goed personeelsbeleid zeer belangrijk is voor het functioneren van bedrijven, organisaties en instellingen. Een evenwel cruciaal onderdeel daarvan is een goed personeelsbeoordelingssysteem. De kwaliteitscriteria daarvan zijn:

  1. Het maakt de sterke en zwakke punten van de leidingontvangende duidelijk.
  2. Het is onafhankelijk van de leidinggevende. Als een andere leidinggevende (bijv. een nieuwe) de beoordeling doet, dient de uitkomst ervan dezelfde te zijn als onder de vorige leidinggevende.
  3. Het voorkomt dat er storing optreedt in de relatie tussen leidinggevende en -ontvangende bij een niet-goed beoordelingsresultaat, zodat de leidinggevende zijn/haar coachingstaak goed kan (blijven) vervullen.
  4. Het is gebruiksvriendelijk voor alle ermee werkende partijen.

De praktijk

In de praktijk blijken veel beoordelingssysteem niet te voldoen, aan vooral criteria 2 en 3. De beoordelingen blijken vaak leidinggevende-afhankelijk te zijn, en bij een niet-goede beoordeling wordt de beschreven relatie vaak verstoord. Regelmatig zelfs resulterend in een neerwaartse spiraal, met navenante gevolgen voor het geheel.

Wezenlijke verbeteringen

In de wereld van de beoordelingssystemen is de afgelopen jaren veel verbeterd. De betere mensen daarin hebben zich verdiept in de klinimetrie (de wetenschap van de assessments) en de arbeidspsychologie, en zich gerealiseerd dat de traditionele systemen structuurfouten bevatten c.q. omissies kennen.

Er waren al de Performance Indicator, Balanced Scorecard, Workplace Big Five en het 360-graden feedbacksysteem, maar in de originele vormen blijken die vaak voor wezenlijke verbeteringen vatbaar.

Die verbeteringen betekenen niet dat er een generieke oplossing is gekomen in de vorm van een universeel systeem, want voor de meeste soorten bedrijven, organisaties of instellingen zijn verschillende systemen nodig. Het betekent ook niet dat er voor elke soort een perfect systeem te maken is; dat is afhankelijk van de omstandigheden.

Het betekent echter wel dat voor de meeste soorten betere systemen te ontwerpen zijn, of bestaande wezenlijk te verbeteren zijn, door de nieuwe klinimetrische en arbeidspsychologische inzichten toe te passen. Daar ben ik u graag bij van dienst.


Deze website gebruikt alleen cookies ter verhoging van het gebruiksgemak; tracking- en soortgelijke cookies worden niet gebruikt.
Pagina laatst bijgewerkt: 29 april 2015.