A-  A  A+ 

ZORGORGANISATIE

Zoals gesteld op Introductie draait deze adviesfunctie om de hoofdvraag hoe de zorg zodanig te organiseren en financieren dat ze kosteneffectief, patiëntvriendelijk en zorgverlenersvriendelijk wordt of blijft. Partijen waar deze functie primair op gericht is zijn uitvoerende organen en instanties, zorgaanbieders(organisaties) en patiëntenorganisaties. Secundair is hij gericht op politieke partijen.

Kosteneffectiviteit

Er wordt soms gedacht dat 'kosteneffectief' staat voor zo schraal mogelijke zorg, maar dat is een misvatting. Het gaat er slechts om dat de uitgaven aan zorg in verhouding staan tot het effect ervan in de breedste zin van het woord.

Patiëntvriendelijkheid

Behalve dat 'patiëntvriendelijk' staat voor een vriendelijke, zorgzame attitude van de zorgverleners, staat het ook voor professionaliteit. Evenals voor transparantie. Patiënten moeten op een eenvoudige wijze kunnen opzoeken hoe een zorgaanbieder presteert op de twee hoofdgebieden — het ziektelastverloop (de primaire uitkomstmaat in de curatieve zorg) en de patiënttevredenheid (de primaire in de care).

Zorgverlenersvriendelijkheid

Dit staat voornamelijk voor een zo laag mogelijke administratieve en aanverwante belasting, en faire kwaliteitsprogramma's, wetgeving en beloning.

Gezonde Zorg

Mijn website Gezonde Zorg is geheel aan de bovengenoemde zaken gewijd en bevat verhandelingen over een groot aantal daarmee verbonden deelonderwerpen. U kunt daar veel informatie op vinden, maar het is ook veel leeswerk. In plaats daarvan kunt u de zaken persoonlijk uitgelegd krijgen en de vragen waar u mee zit persoonlijk beantwoord krijgen.

Uitkomstfinanciering

Een zeer belangrijk deelonderwerp op Gezonde Zorg is Uitkomstfinanciering. Dat wil in de kern zeggen dat zorgaanbieders zoveel mogelijk beloond worden voor de daadwerkelijke zorgresultaten.

Uitkomstfinanciering is door een bijna unanieme Tweede Kamer, met instemming van het kabinet, aangewezen als dé financieringsmethode voor de toekomst. Voor de nabije toekomst zelfs, want alhoewel de desbetreffende motie-Smilde c.s. al eind 2011 is aangenomen, al dan niet na een pleidooi van mij voor zo'n financieringsmethode in het Financieele Dagblad een half jaar daarvoor, wil men dat uiterlijk 2020 al gerealiseerd hebben.

Of dat een haalbare datum is zal nog moeten blijken, maar duidelijk is wel dat het er moet komen. En op afzienbare termijn, ook gezien de recente (2015) vragen daarover van de Tweede Kamer aan de minister van Volksgezondheid over de vorderingen van de realisatie.

Wat betekent Uitkomstfinanciering voor u?

Speciaal bij deze vraag kan ik u helpen. Waarbij u al snel zult merken dat bij een juiste uitwerking ervan deze manier van financieren veel voordelen biedt, of u nu uitvoerend orgaan of instantie, zorgbestuurder/zorgaanbieder of patiëntenorganisatie bent. Hetgeen waarschijnlijk ook de reden is geweest dat Kamer en kabinet er zo positief over zijn.

En als u een fractiespecialist van een politieke partij bent, zult u uw voordeel kunnen doen met een strategie-advies t.a.v. het tijdig realiseren ervan, zonder de minister of de uitvoerende partijen het leven zuur te hoeven maken.


Deze website gebruikt alleen cookies ter verhoging van het gebruiksgemak; tracking- en soortgelijke cookies worden niet gebruikt.
Pagina laatst bijgewerkt: 21 april 2015