A- A+
Conijn Consultancy

Personeelsonderzoek

Personeelsonderzoek houdt hier in: personeelsbeoordelingssystemen en medewerkerstevredenheidsonderzoek

Personeelsbeoordelingssytemen

Een goed personeelsbeoordelingssysteem maakt uiteraard de eventuele sterke en zwakke punten van de beoordeelde duidelijk. Maar er zijn meer criteria waaraan het dient te voldoen:

  1. Het moet beoordelaar-onafhankelijk zijn. Als een andere beoordelaar de beoordeling doet, dient de uitkomst ervan grotendeels dezelfde te zijn.
  2. Het dient te voorkomen dat bij een onvoldoende score de relatie tussen de beoordelaar en de beoordeelde verstoord wordt.
  3. Het moet goed aanpasbaar aan de werkkring zijn.
  4. Het moet goed werkbaar voor alle ermee werkende partijen zijn.

Bestaande systemen voldoen vaak niet

Er zijn een aantal in HR-kringen min of meer bekende systemen, te weten de Profiles Performance Indicator (PPI), de Balanced Scorecard - Employee Appraisal (BSEA), de Workplace Big Five Profile (WB5P) en het Resultaatgericht Beoordelen (RgB).

In veel werkkringen blijken de eerste drie niet te voldoen omdat de werkkring significant andere eisen stelt. En ze zijn niet of slecht aanpasbaar.

Meestal is maatwerk vereist

Een ander bekend systeem is het zogeheten 360-graden feedbacksysteem (360-systeem). Dat inventariseert meer meningen dan alleen die van die van de beoordelaar. Dat is een uitstekend principe maar het zou als toepassingsmanier i.p.v. vervanging van de genoemde systemen gezien moeten worden.

Het is dus hooguit een raamwerk, dat door de toepassende partij geheel zelf ingevuld moet worden. Dan zou men wellicht denken dat men er met een combinatie van het RgB- en het 360-systeem is, maar ook het RgB-systeem is hooguit een raamwerk.

Veelal moet er dus een systeem op maat gebouwd worden om te kunnen spreken van een ideaal systeem. Daar kan ik bij u helpen. Ik kan daarbij ook de vakbonden en/of ondernemingsraad betrekken, zodat er een ideaal én geaccepteerd systeem ontstaat.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een ander onderdeel dat vaak verwaarloosd wordt in het personeelsbeleid is een goed medewerkers­tevredenheidsonderzoek (MTO). De kwaliteitscriteria daarvan zijn:

  1. Het dekt alle aspecten van het werk die van significante invloed zijn op het eindoordeel van de medewerker.
  2. Het is vanwege de toenemende algemene enquêtemoeheid snel in te vullen.
  3. De uitkomsten ervan bestaan uit concrete verbeter- en complimentpunten.
  4. Het is makkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  5. De uitkomsten ervan zijn, nadat de invultermijn gesloten is, met een simpele druk op de knop beschikbaar.

Bij MTO's is geen sprake van echte systemen, zelfs al claimen sommigen van wel. Bij echte systemen, zoals bij een aantal personeelsbeoordelingssystemen, is er namelijk sprake van auteursrecht, en dat is bij MTO's niet het geval. Het gaat, naast de automatisering van de dataverwerking, voornamelijk om de vraagstelling en de antwoordschalen. En die dienen bijna altijd geheel custom-made te zijn.

Dat lijkt misschien niet moeilijk, maar behalve de vraag hoe het personeel de uitgevraagde zaken waardeert, moet ook duidelijk worden hoe belangrijk het ze vindt. Er zijn verschillende manieren om daar achter te komen, maar maar heel weinig die dat met behoud van alle bovenstaande criteria doen.

Ook bij deze zaken kan ik u van dienst zijn.

Contact

Mijn volledige contactinformatie vindt u op Bedrijfsinfo. Mijn telefoonnummer is 06 2201 5871 en u kunt me mailen door hier te klikken.

Frank Conijn

Foto Frank Conijn

De woordafbreking op deze website is een browserfunctie die nog enkele fouten kan bevatten. Deze site plaatst geen privacygevoelige cookies. Inhoud laatst bijgewerkt op 12-5-2023.