A- A+
Conijn Consultancy

Zorgorganisatie

Deze adviesfunctie draait om de hoofdvraag hoe de zorg zodanig te organiseren en financieren dat ze kosteneffectief, patiëntvriendelijk en zorgverlenersvriendelijk blijft of wordt.

Partijen waar deze functie primair op gericht is zijn politieke partijen en het ministerie van Volksgezondheid, verenigingen van zorgaanbieders, van patiënten en van zorgverzekeraars, en uitvoerende organen en instanties.

Deze functie moge een opmerkelijke combinatie lijken met klant- en personeelsonderzoek, maar is gezien mijn opleiding toch een logische: medische onderzoekskunde en zorgeconomie (gezondheidseconomie).

Medische onderzoekskunde, in jargon klinimetrie genoemd, is de hoogste graad in de onderzoekskunde, en het meten van bijv. klanttevredenheid valt ook onder onderzoekskunde. Zorgorganisatie is het hoofdvak van de studie zorgeconomie.

Value-based (health)care

Er wordt soms gedacht dat 'kosteneffectief' staat voor zo schraal mogelijke zorg, maar dat is een misvatting. Het gaat er slechts om dat de uitgaven aan zorg in verhouding staan tot de kwaliteit ervan in de breedste zin van het woord. In de internationale literatuur staat het bekend als value-based healthcare (VBHC) voor de curatieve zorg en value-based care (VBC) voor de langdurige zorg (care).

Value-based care in scrabblestukjes

Patiëntvriendelijk

Behalve dat 'patiëntvriendelijk' staat voor een vriendelijke, zorgzame attitude van de zorgverleners, staat het ook voor transparantie. Patiënten moeten op een eenvoudige wijze kunnen opzoeken hoe een zorgaanbieder presteert op de twee hoofdgebieden — het ziekteverloop (het primaire kwaliteitscriterium in de curatieve zorg) en de patiënttevredenheid (het primaire in de care).

Zorgverlenersvriendelijk

Dit staat voornamelijk voor een zo laag mogelijke administratieve en aanverwante belasting, evenals voor faire kwaliteitseisen en een faire beloning.

PROM's en PREM's

Een belangrijk onderdeel van VBHC is het meten van de zogeheten zorguitkomsten. In de curatieve zorg gaat het dan voornamelijk om het ziekteverloop en in de care om de patiënt- c.q. cliënttevredenheid.

De uitkomsten dienen te worden gemeten met patient-reported outcome measures (PROM's) en patient-reported experience measures (PREM's). Dat betekent echter niet dat u elke PROM en PREM die u door derde partijen wordt opgelegd zou moeten accepteren. Ik kan u daarbij adviseren en voor u werkbaardere alternatieven aandragen.

Chirurg bij patiënt

Gezonde Zorg

Mijn website Gezonde Zorg is geheel aan de bovengenoemde zaken gewijd en bevat verhandelingen over een groot aantal daarmee verbonden deelonderwerpen. (Er wordt de term Uitkomstfinanciering i.p.v. VBHC gebruikt, omdat de eerste door de Nederlandse politiek werd en nog wordt gebezigd.)

U kunt op de site veel informatie vinden, maar het is ook veel leeswerk. In plaats daarvan kunt u de zaken door mij uitgelegd krijgen en de vragen waar u mee zit persoonlijk beantwoord krijgen.

Contact

Mijn volledige contactinformatie vindt u op Bedrijfsinfo. Mijn telefoonnummer is 06 2201 5871 en u kunt me mailen door hier te klikken.

Frank Conijn

Foto Frank Conijn

De woordafbreking op deze website is een browserfunctie die nog enkele fouten kan bevatten. Deze site plaatst geen privacygevoelige cookies. Inhoud laatst bijgewerkt op 11-4-2023.